Ceretherm Impactum termoizolacioni sistem

Visoka izdržljivost i zaštita od bilo kakvih udara

Visoka izdržljivost i zaštita od bilo kakvih udara – izolacioni sistem sa izvanrednom fleksibilnošću, snagom i impresivnim mehaničkim otporom do 100 J. Visoko otporan na termalne stresove, pukotine ili ekstremne vremenske uslove.

 

Karakteristike:

  • Najveća otpornost na udarac do 100 J 
  • Visoka otpornost na grad
  • Najviša fleksibilnost
  • Visoka otpornost na termalna naprezanja i pukotine
  • Proširen asortiman boja do tamnih i intezivnih boja
  • Najviša otpornost na upijanje vode
  • Vrhunske performanse i izdržljivost
  • Odlični parametri aplikacije
  • Sertifikat: ETA Ceresit Ceretherm Impactum

PREDLAŽE SE ZA:

Zgrade kod kojih postoji visok rizik od mehaničkih udaraca (pored škola, terena i sportskih objekata). U svim ovim slučajevima u kojima je izdržljivost izolacionog sistema i fasade glavni kriterijum za izbor ETICS sistema; za fasade tamnih boja

1. Fiksiranje*

Ceresit CT 83 Strong Fix, plastični tiplovi ili tiplovi sa čeličnim jezgrom klasifikovani kao ETAG 014, broj tiplova i njihov raspored treba da odredi arhitekta na osnovu analize podloge i proračuna opterećenja

2. Izolacioni materijal

EPS ploče klasifikovane kao EN 13163, sa debljinom do 42cm

3. Armirani sloj

Ceresit CT 100 Impactum One fleksibilna disperziona masa za ojačavanje, Ceresit CT 325 I CT 327 mreža od staklenih vlakana

Osnovni premaz nije potreban

4. Malter**

Ceresit CT 79 Elastomeric Impactum

5. Paint**

Ceresit CT 55 Elastomeric Impactum

 

*Opciono možete koristiti CT 80 Mineral Wool  ili CT 85 Flex

**Alternativni Ceresit Malteri i boje: akrilni, silikatno-silikonski, silikonski