Skip to Content

Identifikacioni Podaci O Kompaniji

Naziv, Adresa I Telefon:

Henkel Srbija d.o.o.

Bulevar Oslobođenja 383, 11040 Beograd

Tel: +381 11 207 22 00

Fax: +381 11 207 22 98

Registrovano Kao:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Matični Broj:

Henkel Srbija d.o.o.

7102160

Pib:

Henkel Srbija d.o.o.

100472093

Imejl Kontakt:

pošalji imejl info.rs@henkel.com