CERETHERM AQUASTATIC

Izolira i pruža otpor protiv vode i vlage

Paropropusni sistem, otporan na upijanje vode, efekte vlage i sakupljanje prljavštine, podržan sa Double Dry i Fibre Force tehnologijama.

 

Karakteristike:

  • Otporan na upijanje vode i na prljavštinu
  • Paropropustan i hidrofoban
  • Otporan na biološku kontaminaciju poput gljiva i algi
  • Fleksibilan i izdržljiv
  • Otporan na toplotna naprezanja i pukotine
  • Odlični parametri apliacije
  • Sertifikacija: ETA Ceresit Ceretherm Classic

Zgrade u kojima napredniji sistem izolacije može bolje da se odupre uticaju vode i vlage

1. Fiksiranje*

Ceresit CT 83 Strong Fix ili Ceresit CT 85 Flex, plastični tiplovi ili tiplovi sa čeličnim jezgrom klasifikovani kao ETAG 014, broj tiplova i njihov raspored treba da odredi arhitekta na osnovu analize podloge i proračuna opterećenja

2. Izolacioni materijal

EPS-ploče klasifikovane kao EN 13163, sa debljinom do 42cm

3. Armirani sloj

Ceresit CT 85 Flex i Ceresit CT 325 mreža od staklenih vlakana

4. Osnovni premaz

Ceresit CT 16 Quartz Contact, osnovni premaz

5. Malter

Ceresit CT 174 Silicate-Silicone Aquastatic, CT 175 Silicate-Silicone Aquastatic

6. Boja

Ceresit CT 48 Silicone Self Clean, silikonska boja

Ceresit CT 49 Nanosilicone Reno, nano-silikonska boja

 

*Opciono kao lepak i malter za malterisanje možete koristiti Thermouniversal ili CT 80 Mineral Wool, pokriven ETA dokumentima: ETA Ceresit Ceretherm Universal