CERETHERM AERO WOOL

Najprozračnija i nezapaljiva izolacija

Napredni izolacioni sistem, koji najviše propušta vazduh, sa najvišom klasom otpornosti na vatru. Fasada će biti paropropusna i otporna na biološku kontaminaciju.

 

Karakteristike:

  • Propušta vazduh
  • Visoka parapropusnost
  • Nezapaljiv – najveća klasa otpornosti na vaatru A2-s1,d0
  • Visoko otporan na biološku kontaminaciju kao što su gljive i alge
  • Nisko upijanje vode
  • Fleksibilan i izdržljiv
  • Odličan parametar aplikacije
  • Sertifikat: ETA Ceresit Ceretherm Wool Classic

PREDLAŽE SE ZA:

Visoke zgrade i one u kojima je potrebna visoka otpornost na vatru (javne zgrade) i zgrade koje se nalaze u blizini šuma, parkova i vlažnih područja, sa visokim rizikom od biološke kontaminacije algama i gljivama

1. Fiksiranje

Ceresit CT 190 Mineral Wool Flex za mineralnu vunu, tiplovi sa čeličnim jezgrom klasifikovani kao ETAG 014, broj tiplova i njihov raspored treba da odredi arhitekta na osnovu analize podloge i proračuna opterećenja

2. Izolacioni materijal

Ploče ili lamele od mineralne vune, klasifikovane kao EN 13162, sa debljinom do 36cm

3. Armirani sloj

Ceresit CT 190 Mineral Wool Flex i Ceresit CT 325 za mineralnu vunu

4. Osnovni premaz*

Ceresit CT 15, osnovni premaz

5. Malter*

Ceresit CT 72, Ceresit CT 73

6. Boja

Ceresit CT 54 Silicate Aero

 

*Alternativni Ceresit malteri: CT 35, CT 137 Mineral Dry mineralni malteri sa osnovnim premazom CT 16 Quartz Contact