KUPATILA I KUHINJE

Teško je zamisliti savremena kupatila, tuš kabine ili kuhinje bez keramičkih pločica zadivljujućeg dizajna i odličnih karakteristika. Keramičke pločice se često koriste u prostorima koji su podložni visokoj vlažnosti, hemikalijama i habanju. Očekuje se da podovi i zidovi koji su popločani keramičkim pločicama nude trajnu lepotu i dug period korišćenja. Zbog toga, planiranje stvari poput osnovnog premaza, hidroizolacije, izbora odgovarajućeg lepka, fug mase i silikona, predstavljaju važne korake.

KORAK PO KORAK

Korak 1 – Priprema podloge

Provera i priprema podloge je ključna kako bi se izbegle reklamacije i garantovao dugotrajan vek trajanja. Podloga mora da zadovolji nekoliko uslova: mora da bude nosiva, suva, ujednačena i da ne sadrži tragove prašine, starih premaza i masnih naslaga. 

Korak 2 - Hidroizolacija

Bilo bi pogrešno pretpostaviti da su zid ili podna povrišina koje su obložene keramičkim pločicama potpuno vodootporne. Spojevi između pločica omogućavaju prodiranje vlage i vode na podlogu, uzrokujući dugotrajna oštećenja. Neke površine su direktno izložene kontaktu sa vodom. Ovo uključuje zidove i podove tuš kabina i njihovu okolinu, kao i oblasti oko kada i umivaonika. Ove oblasti moraju da budu zaštićene korišćenjem specijalnih hidroizolacionih slojeva ispod keramičkih pločica. Prvo je potrebno dobro hidroizolovati površinu, a onda postaviti keramičke pločice. Ovo predstavlja osnovni princip koji se koristi za površine izložene vlagi. Ceresit sistem izolacije ispod pločica je brz, efikasan i jednostavan za primenu.

KORAK 3 - POSTAVLJANJE PLOČICA

Odabir odgovarajućeg lepka zavisi od same podloge i u velikoj meri od tipa i dimenzija pločica koje se koriste: keramičke, porcelanske, prirodan kamen ili stakleni mozaik. Ceresit nudi odgovarajući lepak za pločice i širok spektar boja za fugovanje, kako bi dao finalni detalj kupatilu ili kuhinji. 

Korak 4 – Nanošenje fug mase

Nakon mešanja, fug masa se može naneti pomoću odgovarajuće gleterice. Uz pomoć nje potrebno je utisnuti fug masu između keramičkih pločica, sve dok se ne popune šupljine i dok se ne poravna sa podlogom. Nakon toga, ostatak fug mase se uklanja sa keramičkih pločica korišćenjem ivice gleterice pod uglom od 90°. Potrebno je praviti dijagonalne pokrete, kako bi se uklonilo što je više moguće fug mase a da se pritom ne izvlači fug masa koja se nalazi između keramičkih pločica. Kako bi se dobio ujednačen, estetski izgled i omogućilo lako čišćenje, pre samog pranja, potrebno je ostaviti fug masu neko vreme, kako bi se stegla.