Cene Ceresit proizvoda za termoizolaciju

Zidovi i fasade su više od okvira kuće. Njihov kvalitet izolacije odlučuje koliko je zgrada efikasna i štedljiva. Pronađite najbolje fasadne boje i fasadne maltere kod najbližeg partnera

Alvos d.o.o.

Bojadex

Crafter

Goks

Hemoluks
 

Interprom
 

Jonimpex
 

Keramika Jovanović

Koral

Logos Trgovine

Orhideja - Kolor

Plana Promet

Roma Company
 

Romel
 

Salon keramike Pajić

Tehno - Unic
 

Uradi Sam

Velog

Alvos d.o.o.

Fasadni malteri

CT 60
25 kg

Akrilni završni malter zaglađene strukture.

CT 64
25 kg

Akrilni završni malter zaribane strukture.

CT 74
25 kg

Silikonski završni malter zaglađene strukture.

CT 83
25 kg

Lepak za stiropor.
 

CT 85
25 kg

Lepak za aplikaciju i armiranje EPS/XPS ploča.
 

CT 75
25 kg

Silikonski završni malter zaribane strukture.
 

CT 77
25 kg

Dekorativni tankoslojni mozaik malter granulacije zrna 1 - 1.6mm.

CT 174
25 kg

Silikatno-silikonski završni malter zaglađene strukture.
 

CT 175
25 kg

Silikanto-silikonski završni malter zaribane strukture.

Fasadni lepkovi za stiropor i kamenu vunu

CT 84 EXPRESS
850 ml

PU lepak za stiropor, stirodur i kamenu vunu.

Thermo Universal
25 kg

Lepak za lepljenje i armiranje EPS ploča.

Lokacije Alvos d.o.o. prodavnica: Zemun

Bojadex

Fasadni malteri

CT 64
25 kg

Akrilni završni malter zaribane strukture.

CENA

CT 83
25 kg

Lepak za stiropor.
 

CENA

Fasadni lepkovi za stiropor i kamenu vunu

CT 84 EXPRESS
850 ml

PU lepak za stiropor, stirodur i kamenu vunu.

Lokacije Bojadex prodavnica: Novi BeogradPalilula

Crafter

Fasadni malteri

CT 83
25 kg

Lepak za stiropor.

Fasadni lepkovi za stiropor i kamenu vunu

CT 84 EXPRESS
850 ml

PU lepak za stiropor, stirodur i kamenu vunu.

CT 99
0.5 l

Sredstvo za uklanjanje buđi i gljivica.

Lokacije Crafter prodavnica: Zemun

Goks

Fasadni malteri

CT 83
25 kg

Lepak za stiropor.
 

CT 85
25 kg

Lepak za aplikaciju i armiranje EPS/XPS ploča.

CT 174
25 kg

Silikatno-silikonski završni malter zaglađene strukture.

CT 175
25 kg

Silikanto-silikonski završni malter zaribane strukture.

Fasadni lepkovi za stiropor i kamenu vunu

CT 84 EXPRESS
850 ml

PU lepak za stiropor, stirodur i kamenu vunu.

Thermo Universal
25 kg

Lepak za lepljenje i armiranje EPS ploča.

Lokacije Goks prodavnica: Palilula

Hemoluks

Fasadni malteri

CT 83
25 kg

Lepak za stiropor.

Fasadni lepkovi za stiropor i kamenu vunu

Thermo Universal
25 kg

Lepak za lepljenje i armiranje EPS ploča.

Lokacije Hemoluks prodavnica: Rakovica

Interprom

Fasadni malteri

CT 60
25 kg

Akrilni završni malter zaglađene strukture.
 

CT 64
25 kg

Akrilni završni malter zaribane strukture.
 

CT 85
25 kg

Lepak za aplikaciju i armiranje EPS/XPS ploča.
 

CT 77
25 kg

Dekorativni tankoslojni mozaik malter granulacije zrna 1 - 1.6mm.

CT 174
25 kg

Silikatno-silikonski završni malter zaglađene strukture.

CT 175
25 kg

Silikanto-silikonski završni malter zaribane strukture.

Fasadni lepkovi za stiropor i kamenu vunu

Thermo Universal
25 kg

Lepak za lepljenje i armiranje EPS ploča.

Lokacije Interprom prodavnica: Rakovica

Jonimpex

Fasadni lepkovi za stiropor i kamenu vunu

CT 99
0.5 l

Sredstvo za uklanjanje buđi i gljivica.

Lokacije Jonimpex prodavnica: Južna i Istočna Srbija

Keramika Jovanović

Lokacije Keramika Jovanović prodavnica: PalilulaVojvodina

Koral

Fasadni malteri

CT 83
25 kg

Lepak za stiropor.
 

CT 85
25 kg

Lepak za aplikaciju i armiranje EPS/XPS ploča.

Fasadni lepkovi za stiropor i kamenu vunu

CT 84 EXPRESS
850 ml

PU lepak za stiropor, stirodur i kamenu vunu.

Thermo Universal
25 kg

Lepak za lepljenje i armiranje EPS ploča.

Lokacije Koral prodavnica: Vojvodina

Logos Trgovine

Fasadni malteri

CT 83
25 kg

Lepak za stiropor.
 

CT 85
25 kg

Lepak za aplikaciju i armiranje EPS/XPS ploča.

Fasadni lepkovi za stiropor i kamenu vunu

CT 84 EXPRESS
850 ml

PU lepak za stiropor, stirodur i kamenu vunu.

Lokacije Logos Trgovine prodavnica: Južna i Istočna Srbija

Orhideja - Kolor

Fasadni lepkovi za stiropor i kamenu vunu

CT 84 EXPRESS
850 ml

PU lepak za stiropor, stirodur i kamenu vunu.

Lokacije Orhideja-Kolor prodavnica: Šumadija i Zapadna Srbija

Plana Promet

Fasadni malteri

CT 74
25 kg

Silikonski završni malter zaglađene strukture.

CT 83
25 kg

Lepak za stiropor.
 

Fasadni lepkovi za stiropor i kamenu vunu

CT 84 EXPRESS
850 ml

PU lepak za stiropor, stirodur i kamenu vunu.

Thermo Universal
25 kg

Lepak za lepljenje i armiranje EPS ploča.

Lokacije Plana Promet prodavnica: Južna i Istočna Srbija

Roma Company

Fasadni malteri

CT 80
25 kg

Lepak i armaturni malter za mineralnu vunu.

CENA

CT 83
25 kg

Lepak za stiropor.
 

CENA

CT 85
25 kg

Lepak za aplikaciju i armiranje EPS/XPS ploča.

CENA

CT 174
25 kg

Silikatno-silikonski završni malter zaglađene strukture.

CT 175
25 kg

Silikanto-silikonski završni malter zaribane strukture.

Fasadni lepkovi za stiropor i kamenu vunu

CT 84 EXPRESS
850 ml

PU lepak za stiropor, stirodur i kamenu vunu.

Thermo Universal
25 kg

Lepak za lepljenje i armiranje EPS ploča.

CT 99
0.5 l

Sredstvo za uklanjanje buđi i gljivica.

Romel

Fasadni malteri

CT 60
25 kg

Akrilni završni malter zaglađene strukture.

CT 64
25 kg

Akrilni završni malter zaribane strukture.

CT 74
25 kg

Silikonski završni malter zaglađene strukture.

CT 83
25 kg

Lepak za stiropor.
 

CT 85
25 kg

Lepak za aplikaciju i armiranje EPS/XPS ploča.
 

CT 75
25 kg

Silikonski završni malter zaribane strukture.
 

CT 77
25 kg

Dekorativni tankoslojni mozaik malter granulacije zrna 1 - 1.6mm.

CT 174
25 kg

Silikatno-silikonski završni malter zaglađene strukture.
 

CT 175
25 kg

Silikanto-silikonski završni malter zaribane strukture.

Fasadni lepkovi za stiropor i kamenu vunu

CT 84 EXPRESS
850 ml

PU lepak za stiropor, stirodur i kamenu vunu.

Thermo Universal
25 kg

Lepak za lepljenje i armiranje EPS ploča.

Lokacije Romel prodavnica: Vojvodina

Salon keramike Pajić

Fasadni lepkovi za stiropor i kamenu vunu

CT 99
0.5 l

Sredstvo za uklanjanje buđi i gljivica.

Lokacije Salon keramike Pajić prodavnica: Južna i Istočna Srbija

Tehno - Unic

Fasadni lepkovi za stiropor i kamenu vunu

CT 84 EXPRESS
850 ml

PU lepak za stiropor, stirodur i kamenu vunu.

Lokacije Tehno-Unic prodavnica: Voždovac

Uradi Sam

Fasadni lepkovi za stiropor i kamenu vunu

CT 84 EXPRESS
850 ml

PU lepak za stiropor, stirodur i kamenu vunu.

Velog

Fasadni malteri

CT 83
25 kg

Lepak za stiropor.

Fasadni lepkovi za stiropor i kamenu vunu

CT 84 EXPRESS
850 ml

PU lepak za stiropor, stirodur i kamenu vunu.

Thermo Universal
25 kg

Lepak za lepljenje i armiranje EPS ploča.

Lokacije Velog prodavnica: Čukarica