ECO KANTICA

  • Henkelov cilj za 15% udela reciklirane plastike u svom globalnom portfoliju plastične ambalaže do 2025. godine
  • Ceresit CE 40 revolucionarna "ECO kantica" 50% je napravljena od reciklirane plastike
  • Koristi homogen materijal koji osigurava 100% recikliranje
  • Tehnologija tankih zidova smanjuje sirovine i težinu ambalaže
  • Kanta za višekratnu upotrebu i višestruko otvaranje i zatvaranje

Udeo recikliranog sadržaja za Henkel građevinski segment

SMANJENJE OTPADA U NAŠIM POSTROJENJIMA

KG OTPADA PO TONI KOJI SE PROIZVODI U SVIM NAŠIM POSTROJENJIMA

  • Od 2010. Henkel u Centralnoj i Istočnoj Evropi pod brendom Ceresit uspeo je da smanji svoj otpad za 73%
  • Smanjenje otpada postignuto u poslednjih deset godina
  • Preduzeto je nekoliko inicijativa za smanjenje našeg otpada na proizvodnim lokacijama:

    -bilans vode

    -radni brodovi za praćenje otpada, uklj. raspadanje otpada

    -„downstream“ pakovanje

    -inicijativa nula otpada na deponijama