Skip to Content

Sistemi Za Postavljanje Pločica

Kupatila i kuhinje

Teško je zamisliti savremena kupatila, tuš kabine ili kuhinje bez keramičkih pločica zadivljujućeg dizajna i odličnih karakteristika. 

Teško je zamisliti savremena kupatila, tuš kabine ili kuhinje bez keramičkih pločica zadivljujućeg dizajna i odličnih karakteristika. Keramičke pločice se često koriste u prostorima koji su podložni visokoj vlažnosti, hemikalijama i habanju. Očekuje se da podovi i zidovi koji su popločani keramičkim pločicama nude trajnu lepotu i dug period korišćenja. Zbog toga, planiranje stvari poput osnovnog premaza, hidroizolacije, izbora odgovarajućeg lepka, fug mase i silikona, predstavljaju važne korake.

Korak Po Korak

KORAK 1 – PRIPREMA PODLOGE

Ceresit Tiling Systems LP, Bathroom and Kitchens, Subrate Preparation, size 1280x960

Provera i priprema podloge je ključna kako bi se izbegle reklamacije i garantovao dugotrajan vek trajanja. Podloga mora da zadovolji nekoliko uslova: mora da bude nosiva, suva, ujednačena i da ne sadrži tragove prašine, starih premaza i masnih naslaga. 

KORAK 2 - HIDROIZOLACIJA

Ceresit Tiling Systems LP, Bathroom and Kitchens, Waterproofing, size 1280x960

Bilo bi pogrešno pretpostaviti da su zid ili podna povrišina koje su obložene keramičkim pločicama potpuno vodootporne. Spojevi između pločica omogućavaju prodiranje vlage i vode na podlogu, uzrokujući dugotrajna oštećenja. Neke površine su direktno izložene kontaktu sa vodom. Ovo uključuje zidove i podove tuš kabina i njihovu okolinu, kao i oblasti oko kada i umivaonika. Ove oblasti moraju da budu zaštićene korišćenjem specijalnih hidroizolacionih slojeva ispod keramičkih pločica. Prvo je potrebno dobro hidroizolovati površinu, a onda postaviti keramičke pločice. Ovo predstavlja osnovni princip koji se koristi za površine izložene vlagi. Ceresit sistem izolacije ispod pločica je brz, efikasan i jednostavan za primenu.

KORAK 3 - POSTAVLJANJE PLOČICA

Ceresit Tiling Systems LP, Bathroom and Kitchens, Tiling, size 1280x960

Odabir odgovarajućeg lepka zavisi od same podloge i u velikoj meri od tipa i dimenzija pločica koje se koriste: keramičke, porcelanske, prirodan kamen ili stakleni mozaik. Ceresit nudi odgovarajući lepak za pločice i širok spektar boja za fugovanje, kako bi dao finalni detalj kupatilu ili kuhinji. 

KORAK 4 – NANOŠENJE FUG MASE

Ceresit Tiling Systems LP, Bathroom and Kitchens, Grouting, size 1280x960

Nakon mešanja, fug masa se može naneti pomoću odgovarajuće gleterice. Uz pomoć nje potrebno je utisnuti fug masu između keramičkih pločica, sve dok se ne popune šupljine i dok se ne poravna sa podlogom. Nakon toga, ostatak fug mase se uklanja sa keramičkih pločica korišćenjem ivice gleterice pod uglom od 90°. Potrebno je praviti dijagonalne pokrete, kako bi se uklonilo što je više moguće fug mase a da se pritom ne izvlači fug masa koja se nalazi između keramičkih pločica. Kako bi se dobio ujednačen, estetski izgled i omogućilo lako čišćenje, pre samog pranja, potrebno je ostaviti fug masu neko vreme, kako bi se stegla. 

Imate pitanje?

Sa zadovoljstvom ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja vezana za naše proizvode, mesta gde ih možete kupiti kao i koja su najbolja rešenja za vaše projekte.