Ključne činjenice

CT 13 - Vodoodbojno sredstvo za fasade i spoljne pločice

KARAKTERISTIKE

  • Bez rastvarača
  • Otporan na jaku kišu
  • Alkalno otporan
  • Dozvoljava difuziju
  • Duboka penetracija
  • Zaptiva spojeve

 

Oblast primene

Pre upotrebe, CT 13 dobro protresti u pakovanju. Naneti sredstvo za impregnaciju mekom četkom ili četkom za plafon. Na vertikalnim površinama postaviti sloj dok se suva površina ne zasiti i dok se tečni film od oko 50 cm ne počne kretati niz površinu zgrade. Na velikim površinama upotrebiti sprej.Na horizontalnim površinama akumulirani materijal mora biti natopljen nakon impregnacije. Za postizanje duboke penetracije, naneti CT 13 najmanje dva puta (mokro na mokro). Očistiti alate vodom odmah nakon upotrebe.

Korak po korak

Priprema podloge

CT 13 se može koristiti na svim čvrstim, opterećenim, otpornim na mraz, apsorbujućim, čistim, suvim ili blago vlažnim površinama. Nakon čišćenja površine vodom ili nakon dužeg kišnog perioda, ostaviti da se osuši nekoliko dana pre impregnacije, u zavisnosti od vremenskih prilika i apsorpcije površine. Popraviti sve pukotine, oštećene spojeve i ostale defekte. Pokriti prozore, vrata i ostale susedne oblasti i/ili očistiti vodom odmah nakon impregnacije. Pokriti biljke i žbunje.

Primena

Pre upotrebe CT 13 dobro protresti u pakovanju. Naneti sredstvo za impregnaciju mekom četkom ili četkom za plafon – za veće površine koristiti sprej, na vertikalnim površinama postaviti sloj dok se suva površina ne zasiti i dok se tečni film od oko 50 cm ne počne kretati niz površinu zgrade. Na velikim površinama upotrebiti sprej. Na horizontalnim površinama: Akumulirani materijal mora biti natopljen nakon impregnacije. Za postizanje duboke  penetracije, naneti CT 13 najmanje dva puta (mokro na mokro). Očistiti alate vodom odmah nakon upotrebe.