CR 166 FLEXIBLE 2-K

KRATAK OPIS

Dvokomponentni hidroizolacioni premaz za ravne i kritične površine

Karakteristike

  • Vodonepropusan
  • Visoko fleksibilan
  • Otporan na smrzavanje
  • Premošćuje pukotine do 1 mm
  • Za pozitivan i negativan pritisak vode (= 5 Bar)

Pročitajte više

Dvokomponentni fleksibilni hidroizolacioni premaz zaititu od vlage mineralnih podloga bez soli. Koristi se za spoljašnju i unutrašnju hidroizolaciju stabilnih i nestabilnih podloga. Pogodan za terase, balkone, kuhinje, garaže, vlažne prostorije, prostorije sa stalnim prisustvom vode, podzemne konstrukcije, kanalizaciona postrojenja, septičke jame i slično. Primenljiv i za unutrasnje zaptivanje bazena i rezervoara sa tehničkom vodom dubine i do 50 metara. Usporava karbonizaciju i može se koristiti kao antikorozivni sloj za zaštitu betona i armiranog betona od atmosferskih zagađivača, ali uz prethodnu pripremu.

Dokumenti i preuzimanja