Ključne činjenice

CR 166 Fleksibilni dvokomponentni hidroizolacioni premaz

KARAKTERISTIKE

  • Vodootporan
  • Fleksibilan
  • Otporan na smrzavanje
  • Popunjavanje pukotina do 1 mm
  • Štiti armirani beton

Oblast primene:

 Ceresit CR 166 je dizajniran za hidroizolaciju i zaštitu od vlage mineralnih podloga bez soli. Koristi se za spoljašnju i unutrašnju hidroizolaciju stabilnih i nestabilnih podloga. Pogodan za terase, balkone, vlažne prostorije, podzemne konstrukcije, kanalizaciona postrojenja, septičke jame itd. Takođe, može se koristiti za unutrašnje zaptivanje bazena i rezervoara za vodu (uključujući i rezervoare za vodu za piće) dubine i do 50 metara.               

Korak po korak

Priprema podloge

CR 166 prianja na nosive, čvrste i čiste površine, bez čestica koje mogu uzrokovati odvajanje (kao što su: mast, bitumen, prašina), to jest na:
 - beton (star 28 dana)
- cementne estrihe i maltere (stare 28 dana)
- brzovežući cementni estrih CN 87 (star 3 dana)
 - zidove od opeke sa zapunjenim fugama (stari 28 dana)

 Površine moraju biti glatke, upijajuće i porozne. Nečistoća, postojeći slojevi slabe otpornosti, stari slojevi boje, cement i cementno-vapnene maltere te čestice koje mogu umanjiti prianjanje moraju biti pažljivo uklonjene. Preporučuje se pripremiti podlogu s vodom peračem ili peskarenjem. Statične pukotine šire od 1.0 mm trebaju se proširiti te napuniti Ceresit CX 5 cementom. Neravne podloge takođe moraju biti izravnate cementnim malterom. Dodatno, oštri rubovi nakon betoniranja moraju biti odrezani ili zaobljeni. Rubovi moraju biti nakošeni na otprilike 3 cm dok kutevi moraju biti zaobljeni (cementnim malterom ili sa Ceresit CX 5 zamešanim s peskom) na radijus od barem 4 cm. CR 166 zahteva prethodno vlaženje podloge pre nanošenja materijala, ali bez formiranja lokvica.

Primena

Gustoću mase treba odabrati zavisno o načinu primene:
- primena kistom ili špricanjem - uliti sastojak B (tečnost) u posudu za mešanje, dodati 2 litre vode i dodati sastojak  A (prah) i mešati električnom bušilicom i mešalicom dok mešavina ne bude u potpunosti bez grudvica;
- primena lopaticom – uliti sastojak B (tečnost) u posudu i dodati sastojak A (prah) uz mešanje. Materijal treba mešati dok se ne formira homogena smesa bez grudvica. Čekati oko 5 minuta i kratko promešati.
- U slučaju primene špricanjem, malter se treba naneti u jednom sloju dok se ne dobije željena debljina. Ako se primenjuje ručno, prvi sloj CR 166 treba se nanositi četkom obilnom količinom (po mogućnosti sa širokom četkom) na mokru, ali ne vlažnu površinu dok se sedeći slojevi mogu naneti četkom ili lopaticom. Sveži sloj treba biti zaštićen od prebrzog sušenja i izravne sunčeve svetlosti. Drugi sloj se nanosi na mokar i očvrsnuti prvi sloj. Treći sloj – ukoliko je potreban – treba primeniti na isti način. Kod primene kistom, svaki sledeći sloj treba naneti dijagonalno. Kod prosečnih uslova, svaki sledeći sloj CR 166 moguće je naneti nakon otprilike 3 sata. Debljina svakog sloja CR 166 ne sme prelaziti 1.5 mm.
 Alati i sveži ostaci mogu se očistiti vodom, ali nakon što se materijal stvrdne moguće ga je ukloniti samo mehanički. Ako je CR 166 korišćen kao dodatna zaštita armiranog betona od prebrze karbonizacije, tada je uvek obavezno naneti sloj premaza 50 cm i oko zahvaćene površine. Diletacijske i radne fuge, kao i uglove koji se ne mogu jednostavno zaokružiti na radijus od 4 cm, trebalo bi brtviti sa brtvenom trakom CL 52.Taj zaptivni materijal ugrađuje se između dva sloja CR 166. Po vodonepropusnom premazu može se hodati nakon 3 dana. Međutim, čak ni kada se u potpunosti osuši, površinski sloj ne sme biti direktno izložen teškim mehaničkim opterećenjima.