Ključne činjenice

CR 100- 2K cementna masa za hidroizolaciju i zaštitni premaz

  • Premošćava pukotine i štiti betonske konstrukcije
  • otporan na negativan  i vodeni pritisak
  • pogodan za rezervoare pijaće vode
  • lako nanošenje četkom i mistrijom