Ključne činjenice

Fleksibilno vodotporno zaptivanje ispod pločica.

CL 51 Express Jednokomponentni hidroizolacioni premaz

Fleksibilno vodotporno zaptivanje ispod pločica.

KARAKTERISTIKE

  • Spreman za upotrebu
  • Vodonepropustan
  • Lako i brzo korišćenje
  • Za normalne i kritične površine
  • Za unutrašnju upotrebu
  • Za zatvaranje pukotina
  • Bez rastvarača
  • Ekonomična potrošnja

Oblast primene

Za zaptivanje bez spojnica ispod keramičkih pločica u vlažnim i mokrim uslovima kao npr. kupatilima, tuš kabinama, kuhinjama i javnim toaletima. U slučaju podnih konstrukcija sa izolacionim slojem, CL 51 se nanosi direktno na sloj za preraspodelu opterećenja. Takođe, pogodan je za upotrebu na sistemima sa podnim grejanjem. CL 51 nije pogodan za upotrebu na bazenima, odnosno podlogama koje su pod konstantnim uticajem vode, starim keramičkim pločicama, asfalt betonu i obojenim površinama. CL 51 se nerazblažen nanosi pomoću četke, moher valjka ili raspršivača. Dva premaza ukupne debljine od 1 do maks. 1,5mm su neophodna da bi se stvorio zaštitni vodootporni sloj. Već nakon 4 časa od nanošenja drugog sloja (u zavisnosti od uslova ugradnje), površina je spremna za dalju upotrebu, npr. sa CM 17 fleksibilnim lepkom. Spojevi i ivice moraju biti osigurani sa zaptivnom trakom CL 152. Zaptivna traka se stavlja na prvi sloj i premazuje se drugim slojem.

Priprema podloge    

CL 51 se vezuje za sve čvrste, nosive, stabilne čiste podloge, koje su spremne za polaganje keramike i očišćene od supstanci koje utiču na vezivanje (npr. razdvojni agensi, čestice, prašina, prljavština). Četkom otklonite praškaste nečistoće i premažite podlogu sa osnovnim premazom CT 17. Nanosi boje se moraju otkloniti. Gornja površina mora biti dovoljno ravna i bez pukotina. CL 51 je pogodan za upotrebu na malteru, betonu, opeci, cementnoj košuljici, suvoj podlozi sačinjenoj od cementnih vlaknastih ploča, kao i na gipsanim zidovima, gips-karton pločama, vlaknastim gipsanim pločama, gipsanim glet masama, gas betonu i na sendvič panelima sa ispunom od pene (XPS, PU) sa cementnim premazom. U slučaju podloga na bazi kalcijum sulfata (mehanički očvršćenih, očišćenih od nečistoća i premazanih prajmerom CT 17), anhidritnih podloga i gipsanih izravnavajućih masa, sadržaj vlage mora biti < 0,5% težinski. Sa gipsanim malterom sadržaj vlage mora biti < 1% težinski. Gipsani malter mora biti dovoljno stabilan i podloga nosiva. Prosečna debljina sloja maltera mora biti 15 mm. Sloj maltera 10 mm i manje nije dopustiv. Malterisana površina ne sme biti perdašena već ohrapavljena. Prodiranje vlage iz podloge, npr. od strane spoljašnjeg zida, ne sme biti moguće. Nakon nanošenja zaptivnog filma, deformacije površine moraju biti svedene na najmanje moguće mere.

Način upotrebe  

CL 51 se nerazblažen nanosi pomoću četke, moher valjka ili raspršivača. Dva premaza su neophodna da bi se stvorio zatezni vodootporni sloj. Drugi sloj se može naneti već nakon 2 časa od nanošenja prvog sloja. Spojevi i ivice moraju biti osigurani sa zaptivnom trakom CL 152 i premazani još jedan put. Nakon otprilike 4 časova (u zavisnosti od uslova ugradnje) mogu se postavljati pločice koristeći lepak CM 16 ili CM 17.