Ključne činjenice

CR 100 Dvokomponentna cementna masa za hidroizolaciju i zaštitu betonskih konstrukcija

KARAKTERISTIKE
 • Premošćava pukotine i štiti betonske konstrukcije
 • Otporan na negativan i vodeni pritisak
 • Pogodan za rezervoare pijaće vode do 7m dubine
 • Lako nanošenje četkom, mistrijom ili prskanjem
 • Vodootporna
 • Paropropusna
 • Otporan na smrzavanje
 • Za uglačavanje, ujednačavanje i zaštitu površine nakon reparacije betona

 

Oblast primene

CR 100 se koristi na horizontalnim i vertikalnim površinama zgrada, konstrukcijskih elemenata i rezervoara. Pogodan za:

 • hidroizolaciju protiv opterećenja vodom
 • unutrašnju hidroizolaciju monolitnih rezervoara za vodu, kao i rezervoara za pijaću vodu i bazena sa dubinom vode ≤ 7,5 m
 • naknadnu hidroizolaciju sa negativne strane
 • CR 100 se može koristiti na neskupljajućim i nedeformišućim cementnim podlogama bez soli koje su spremne za prevlačenje, npr: 
 • građevinski kompaktan zid od opeke koji je u ravni sa susednim površinama i ima pune spojnice
 • betonske, cementne i kompozitne košuljice

Proizvod se može koristiti kao završni sloj na podlogama koje nisu izložene mehaničkim dejstvima. U slučaju da je moguće delovanje mehaničkih opterećenja na masu, npr. kretanje pešaka, prevlaka CR 100 treba da bude zaštićena. Na vlažnim temeljnim stopama, preporučujemo korišćenje proizvoda Ceresit CR 65. Kod horizontalne hidroizolacije, pod plafonima i temeljnim pločama, preporučujemo korišćenje mrežica od staklenih vlakana (fiberglasa) (mase: 60 g/m²) između slojeva. Da se odmah zaustavi lokalno curenje vode, može se koristiti Ceresit  CX 5.

Priprema podloge

Mineralna podloga mora da bude ravna, čvrsta, nosiva, čista, bez pukotina i bez supstanci koje mogu negativno da utiču na prianjanje. Površina mora biti hrapava, otvorenih pora i dobro prianjajuća. Sve ivice odseći ili oboriti. Sve uglove zasvoditi šupljim kalupima radijusa najmanje 3 cm. Otkloniti sve nedostatke, poravnati udubljenja na površinama i ispuniti spojnice između opeka Ceresit malterima. Proširiti pukotine i ispuniti ih cementnim malterom ili, alternativno, epoksidnom smolom. Ako je zidana površina neravna, sa brojnim ispupčenjima i nedostacima, izvesti ravnajući sloj od cementnog maltera.

Pre nanošenja Ceresita CR 100, potrebno je prethodno navlažiti podlogu, bez formiranja barica. Kada se hidroizolacija nanosi sa negativne strane, podloga mora da ima dovoljnu mehaničku čvrstoću.

Nanošenje

Nanošenje četkom ili prskanjem – sipati komponentu B (tečnost) u sud, dodati 2,5 – 3 litre vode i dodati komponentu A (prah) uz neprekidno mešanje bušilicom sa nastavkom za mešanje koja radi malom brzinom.

Nanošenje mistrijom – sipati komponentu B (tečnost) u sud, dodati 1,5 – 2 litre vode i dodati komponentu A (prah) uz neprekidno mešanje. Mešati materijal dok se ne dobije homogena smeša, bez grudvica. Sačekati oko 5 minuta i ponovo kratko promešati materijal.