Ključne činjenice

CT 77 Mozaik malter

KARAKTERISTIKE

  • Proizveden u nekoliko hiljada kompozicija boja
  • Spreman za upotrebu
  • Otporan na vremenske uticaje
  • Otporan na habanje
  • Jednostavan za održavanje

Oblast primene

Koristi se na tradicionalnim malterima, betonu, gipsanim malterima, iverici i gips-karton tablama. Vezivo je transparentno, a punioci su šaroliki kamenčići. Nakon sušenja materijal postaje staklast. Sa ovim materijalom moguće je premošćavanje manjih pukotina.

Korak po korak

Sadržaj kante pažljivo promešajte. Za prilagođavanje gustoće, prema potrebi dodajte malu količinu vode. Ukoliko se doda prevelika količina vode materijal može  biti neupotrebljiv. Ne koristite rđave alate i kante. CT 77 nanosi se na podlogu čeličnim gleterom u ravnomernom sloju debljine koju određuje izvršitelj radova. Za dobijanje homogene strukture materijala, završnu obradu napravite sa plastičnim gleterom. Ne preporučujemo jak pritisak na materijal prilikom obrade.


Ne vlažite malter sa vodom!

Radove izvodite bez prekida. Ukoliko u proizvod dodajete vodu, istu količinu dodajte u sve kante. Ukoliko radove morate prekinuti, prekid izvršite pomoću krep trake. Traku uklonite nakon završne obrade dok je materijal još svež. Izvođenje radova nastavite uz upotrebu krep trake (postavite ju na rubove očvrsnulog materijala). Alat i sveže mrlje operite čistom vodom.