Ključne činjenice

CT 10 Vodoodbojno sredstvo za upijajuće podloge

KARAKTERISTIKE

  • štiti od pojave buđi i gljivica
  • štiti porozne slojeve od uticaja mraza
  • za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
  • brzo sušenje (2 - 6 sati)
  • stare pločice, fug mase
  • ne menja strukturu površine

Ceresit CT 10 se koristi za impregnaciju keramičkih i betonskih površina. Može se koristiti na  apsorbujućim i neapsorbujućim površinama. Savršen je za terase i balkone.

Oblast primene

Ceresit CT 10 se koristi za impregnaciju keramičkih i betonskih površina. Može se koristiti na  apsorbujućim i neapsorbujućim površinama. Savršen je za terase i balkone. Štiti od apsorbcije vode na površinama koje apsorbuju i koje su oštećene (maksimalna širina pukotine – 0,2 mm) spojeva i pločica. 

CT 10 može biti dodatni zaptivač za površine u kupatilima i tuševima. Impregnant se može koristiti za privremenu zaštitu oštećenih površina, kod defekata pločica, itd. Zbog pojave sjaja, upotreba CT 10 se ne preporučuje na fasadama zgrada.

Priprema površine

CT 10 se može koristiti na kompaktnim, čistim, suvim ili blago vlažnim površinama. Svaki prljavi ili slabiji sloj bi trebalo da se ukloni i nepravilnosti bi trebalo da se poprave. Delovi koji su izgubili boju ili koji su procvetali bi trebalo da se uklone mehanički. Eliminisati mogućnost da vlaga pokrije površinu CT 10 sa strane sloja koji se prekriva.

Upotreba

Sadržaj pakovanja bi trebalo dobro protresti pre upotrebe. Prosuti materijal na tlo i primeniti ga uz pomoć  gumene mistrije ili kratkog valjka. Sačekati 5 minuta, ukloniti višak materijala i obrisati površinu sa vlažnom krpom. U slučaju impregnacije spojeva, naneti materijal četkom. Obično je dovoljno jedno nanošenje. Alati i sveža boja bi trebalo da se operu vodom. Osušen materijal se može ukloniti rastvaračem.

CT 10 bi trebalo primenjivati na temperature od +5°C do +25°C i na vlažnosti ispod 80%. Ne koristiti CT 10 na izolovanim i zagrejanim površinama. Nakon oko 2-6 h impregnant postaje otporan na kišu. Pun efekat impregnacije CT 10 se postiže nakon oko 14 dana. Svi podaci se odnose na temperature od +20°C i relativnu vlažnost od 60%. Brže ili sporije sušenje osnovnog premaza se može desiti u različitim okolnostima. CT 10 se ne sme sipati u odvode. Nakon tretmana, prostorija bi trebalo da se provetrri. U slučaju visoko apsorbnih površina prvo bi trebalo izvesti testiranje CT 10, što bi trebalo da odredi intenzitet boje površine.