Ključne činjenice

CN 94 Osnovni premaz za neupijajuće podloge

KARAKTERISTIKE

  • za upijajuće i neupijajuće unutrašnje podloge
  • velika vezivna moć
  • brzo se suši
  • za problematične površine
  • mogućnost razređivanja i do 1:3 sa vodom
  • plastični kanisteri 1l i 5l

Specijalni osnovni premaz za pouzdano vezivanje lepka ili mase za izravnavanje podova na neupijajućim podlogama (keramičkim, kamenim i sličnim podlogama).

Oblast primene

Specijalni osnovni premaz i vezivni agens primenjuje se na problematičnim površinama, kao što su površine sa ostacima lepka, glazirane keramičke površine, disperzione i čvrste površine na bazi smole u unutrašnjim prostorijama. Primenjuje se na cementnim površinama, površinama izloženim visokoj temperaturi, suvim površinama kao što su vlaknaste gipsane ploče, beton, vakum beton, iverica, masa za izravnanje podnih površina, pločice, podovi od prirodnog i veštačkog kamena, disperzione i čvrste podne površine, krečno cementne i cementno gipsane, gipsane maltere i elemente od gas betona. 

Priprema podloge

CN 94 prianja na sve čvrste, nosive, suve i čiste površine i očišćene od supstanci koji mogu smanjiti prijanjanje. Testirati nosivost površine. Očistiti površinu i ukloniti prašinu.

Način upotrebe

Razrediti CN 94 sa vodom u razmeri, 1 deo CN 94, a 3 dela vode. Za upotrebu pločica na pločicu i neupojnim, površinama, CN 94 se primenjuje nerazređen. Naneti tanak i ravan sloj CN 94 četkom, izbegavajući stvaranje barica. U zavisnosti od uslova prilikom primene rad se može nastaviti nakon 2 do 4 časa. Nakon potpunog sušenja podloga mora biti otporna na grebanje, u suprotnom se mora ponovo naneti osnovni premaz. Ako se ponovo nanosi osnovni premaz to treba učiniti nakon 24 časa. Očistite alat sa vodom nakon upotrebe. Stvrdnuti materijal se može jedino ukloniti mehanički. Za nanošenje preko starih pločica (tj. neporoznih površina) proizvod ne treba razređivati.